System osłon metalowych giętkich i sztywnych ATEX
/
/
/
System osłon metalowych giętkich i sztywnych ATEX

System osłon metalowych giętkich i sztywnych ATEX

W sprawie modeli 3D prosimy o kontakt

Zapytaj o produkt

  Certyfikaty:

  System złączek i osłon metalowych w postaci rur sztywnych i peszli ATEX przeznaczonych do ochrony instalacji elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem.peszle ATEX rury stalowe sztywne ATEX, osłony kabli ATEX, system stalowy ATEX, IEC 60079, peszle metalowe ATEX EX, rury elektroinstalacyjne ATEX,

  KATALOG OSŁON METALOWYCH ATEX IECE

   

  Przepusty kablowe ATEX

  Zapytania ofertowe lub pytania o konkretny model proszę kierować na   arpeo@arpeo.pl

   

  Produkty Euro2000 serii Ex zostały przetestowane przez IMQ 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Parlamentu Europejskiego Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do potencjalnego zastosowania atmosferze wybuchowej. IMQ potwierdziło że EURO 2000 jest wyposażone w system jakości (QAN) Załącznik VII do dyrektywy. Produkty EURO 2000  uzyskały certyfikaty wg następujących standardów:

  Co to jest IECEx?

  Celem Systemu IECEx jest ułatwienie handlu międzynarodowego w sprzęcie i usługach przeznaczonych do użytku w atmosferach wybuchowych zapewniając wymagany poziom bezpieczeństwa. IECEx zapewnia środki dla producentów, organów regulacyjnych i użytkowników sprzętu używanego w obszarach niebezpiecznych w celu ograniczenia ryzyka pożarów i wybuchów łatwopalnych gazów lub pyłów. Testowanie, certyfikacja sprzętu, usług i kompetencji osób według międzynarodowych standardów ułatwia sprzedaż bezpieczniejszych produktów w międzynarodowym obszarze po niższej cenie.

  Co to jest ATEX?

  Atmosfera potencjalnie wybuchowa występuje, gdy mieszanina gazów powietrza, pary, mgły lub pyły łączą się w sposób, który w pewnych warunkach może spowodować zapłon. Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do stosowania w atmosferze potencjalnie wybuchowej (ATEX) obejmują szeroką gamę produktów, w tym także te stosowane na stałych platformach wiertniczych, zakładach petrochemicznych, kopalniach i młynach. Dyrektywa ATEX 2014/34/UE obejmuje urządzenia i środki ochronne przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Dyrektywa określa zasadnicze wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa oraz procedury oceny zgodności, które należy zastosować przed wprowadzeniem produktów na rynek UE.

  Definicja atmosfery wybuchowej – jest to mieszanina powietrza i substancji łatwopalnych w postaci proszku, gazu, pary lub włókien, co może prowadzić do zapłonu. Nie wszystkie te obszary są potencjalnie wybuchowe, jeśli ograniczona jest obecność tych substancji, ale nadal mogą one być niebezpieczne. Z definicji atmosfery wybuchowej możemy wyodrębnić trzy obszary które nazywa się grupą: GRUPA I dotyczy górnictwa, GRUPA II dotyczy GAZU i GRUPA III dotyczy PYŁU. W konsekwencji tego, urządzenia elektryczne i ich wyposażenie musi być zbudowane zgodnie z określonymi, przejrzystymi normami i muszą być certyfikowane przez wykwalifikowane instytucje.

  ATEX, EX, ochrona kabli w strefach przeciwwybuchowych, osłony kabli do stref przeciwwybuchowych, peszle ATEX, rury ATEX, rury elektroinstalacyjne ATEX EX,

  ATEX, EX, ochrona kabli w strefach przeciwwybuchowych, osłony kabli do stref przeciwwybuchowych, peszle ATEX, rury ATEX, rury elektroinstalacyjne ATEX EX,

  Certyfikaty Ex produktu, klasyfikacja obszarów niebezpiecznych i wybór najbardziej odpowiednich produktów.

  Certyfikaty Ex produktu Klasyfikacja obszarów niebezpiecznych i wybór najbardziej odpowiedni produkt to jeden z produktów użytkownika

  Obszary niebezpieczne są klasyfikowane według czasu trwania i częstotliwość powstawania atmosfery wybuchowej w wyniku obecności łatwopalnego gazu lub chmury pyłu. Klasyfikacja GAZU i PYŁU na podstawie Dyrektywy ATEX 2014/34/UE

  Obszary niebezpieczne są klasyfikowane według czasu trwania i częstotliwość powstawania atmosfery wybuchowej w wyniku jej obecności łatwopalnego gazu lub chmury pyłu. Klasyfikacja GAZU i PYŁU na podstawie Dyrektywy ATEX 2014/34/UE

  Klasyfikacja gazów i pyłów – każda substancja ma swoją własną charakterystykę wybuchowości. Bezpieczeństwo można zdefiniować jako wymagania dotyczące urządzeń i wyposażenia elektrycznego w zależności od rodzaju substancji niebezpiecznych typowych dla danej atmosfery w której będą używane. Te gazy i pyły można podzielić na grupy według określonych parametrów.

  Klasyfikacja gazów i pyłów Każda substancja ma swoją własną charakterystykę wybuchowości. Bezpieczenstwo można zdefiniować wymagania dotyczące urządzeń i wyposażenia elektrycznego w zależności od rodzaju substancji niebezpiecznych typowych dla atmosfery gdzie będą używane. Te, gaz i para, można podzielić na grupy według dobrze określonych parametrów.

  Przykłady klasyfikacji obszarów niebezpiecznych:

  Przykłady klasyfikacji obszarów niebezpiecznych

  Klasyfikacja temperatur:

  Grupa I urządzeń elektrycznych

  W przypadku urządzeń elektrycznych grupy I maksymalna temperatura powierzchni należy określić w odpowiedniej dokumentacji zgodnie z pkt. 24.

  Ta maksymalna temperatura powierzchni nie może przekraczać:

  • 150°C na dowolnej powierzchni, na której może tworzyć się warstwa pyłu węglowego,
  • 450°C e, gdzie pył węglowy nie tworzy warstwy (tj. wewnątrz obudowa pyłoszczelna).

  Grupa II urządzeń elektrycznych

  Maksymalna ustalona temperatura powierzchni nie może przekraczać:

  • przypisaną klasę temperaturową (patrz tabela ), lub
  • maksymalna przypisana temperatura powierzchni, lub
  • jeśli ma to zastosowanie, temperatura zapłonu konkretnego gazu

  Klasyfikacja temperatur Grupa I urządzeń elektrycznych W przypadku urządzeń elektrycznych grupy I maksymalna temperatura powierzchni należy określić w odpowiedniej dokumentacji zgodnie z pkt. 24. Ta maksymalna temperatura powierzchni nie może przekraczać: • 150°C na dowolnej powierzchni, na której może tworzyć się warstwa pyłu węglowego, • 450°C e, gdzie pył węglowy nie tworzy warstwy (tj. wewnątrz obudowa pyłoszczelna). Grupa II urządzeń elektrycznych Maksymalna ustalona temperatura powierzchni nie może przekraczać: • przypisaną klasę temperaturową (patrz tabela ), lub • maksymalna przypisana temperatura powierzchni, lub • jeśli ma to zastosowanie, temperatura zapłonu konkretnego gazu jest to zamierzone.

  Stopnie ochrony – klasyfikacja:

  IECEx e ATEX: Oznaczenie dławików kablowych i złączek Euro2000

  Identyfikacja oznakowania produktu:

  Główne cechy:

  peszle metalowe sklep przepusty kablowe przepust kablowy wielootworowy złączki do peszli dławnica kątowa rury stalowe elektroinstalacyjne peszel metalowy pokryty wąż stalowy powlekany

  Zacznij wpisywać i wciśnij enter

  Koszyk

  Brak produktów w koszyku.